BLOEMSTUKKENdeze worden gemaakt met witte, rode, roze wijn  

ze worden ook volgens seizoen gemaakt